011-33365543

logo Avisan -با اسم

دستگاه مدیریت بار آویسان LMD

امروزه در صنعت تعداد تجهیزات مورد نیاز و اتوماسیون روز به روز در حال افرایش می باشد در نتیجه برای حفاظت از این تجهیزات می بایست از انواع دستگاه های کنترلی و حفاظتی استفاده نمود.علاوه بر اینکه دستگاه های متعدد با تیپ کاری متفاوت استفاده می شود ، تعدد دستگاه ها باعث پیچیدگی کار می گردد.شرکت مهندسی پیشرو گستر ارتباطی کاسپین با درنظر گرفتن موارد فوق الذکر ضمن استفاده از تجهیزات IOT جهت کنترل بهتر ملزومات عصر جدید تکنولوژی ، اقدام به ساخت تجهیزی جهت رفع تمامی این موراد نموده است که این دستگاه مدیریت بار LMD RTU نام دارد.این تجهیز قابلیت اتصال هر نوع مصرف کننده(مقاومتی،سلفی) به آن را دارا می باشد و پارامترهای مورد نیاز کاربر را اندازه گیری نموده و پارامترهای اندازه گیری شده را بر بستر GPRS ارسال می نماید تا کاربر براساس نتایج حاصله بتواند تصمیم گیری هایی جهت کنترل تجهیز اتخاذ نماید.

اشتراک گذاری این محصول