011-33365543

logo Avisan -با اسم

سطح سنج اولتراسونیک

این دستگاه توانایی اندازه گیری عمق انواع سیالات را دارد. از قابلیت های این دستگاه می توان به مانیتورینگ و کنترل از راه دور با استفاده از تله متری و GPRS/APN و حافظه ی جانبی جهت ذخیره و ثبت اطلاعات ، اشاره کرد. این دستگاه قابلیت اندازه گیری دبی عبوری از کانالهای بتنی را دارد و کاربر میتواند بر مبنای زمان تمام حجم سیال خروجی را به همراه پارامترهای جانبی مشاهده کند.
این سامانه در کانال های باز در سامانه های مدیریت منابع آب، قابل نصب و بکارگیری است.

اشتراک گذاری این محصول