قابلیت ها :

۱- حافظه ی ۲۸ صفحه ی در صورت نبود کاغذ

۲- کلید هدایتگر برای بهره برداری آسان

۳- امکان ارسال فکس متوالی

۴- صفحه نمایش ۲ سطری

۵- حافظه ۲۵ صفحه ای جهت ارسال فکس

۶- دفترچه تلفن ۱۰۰ شماره ای

۷- قابلیت سیستم CID

۸- بلندگوی دیجیتال

۹- سرعت چاپ ۴ صفحه در دقیقه

۱۰- تغذیه خودکار ۱۰ برگی جهت ارسال فکس و کپی

۱۱- قابلیت ECM (حالت تصحیح خطا)

۱۲- ظرفیت ۵۰برگی کاغذ درمحفظه دستگاه

۱۳- اسپیکر دیجیتال

۱۴- سرعت ارسال فکس ۱۴.۴ Kbps

۱۵- ورودی تلفن جانبی

.

۰۱۱ ۳۳۳۶۵۵۴۳

.

https://t.me/PishrogostarPanasonic

.

mohandesi.pishrogostar@yahoo.com

.

مازندران – ساری – خیابان امیرمازندرانی – مجتمع سینا – واحد ۲۰