قابلیت ها:

۱- سیستم پاسخگویی دیجیتال

۲- دفترچه تلفن ۱۰۰ شماره ای 

۳- قابلیت CID

۴- حافظه ی ۲۸ صفحه ای در صورت نبود کاغذ

۵- بلندگوی دیجیتال

۶- تغذیه خودکار ۱۰ صفحه ای

۷- سرعت چاپ ۴ صفحه در دقیقه

.

۰۱۱ ۳۳۳۶۵۵۴۳

.

https://t.me/PishrogostarPanasonic

.

mohandesi.pishrogostar@yahoo.com

.

مازندران – ساری – خیابان امیرمازندرانی – مجتمع سینا – واحد ۲۰