قابلیت ها :

۱- دارای ظرفیت حداکثر ۱۲۸ پورت جمع خطوط ورودی شهری و خروجی خط داخلی امکان حداکثر

۱۲۸ خط ورودی شهری و خروجی ۱۲۸ خط داخلی قابل افزایش تا ۲۵۶ داخلی با کارت MEC

۲- امکان متغیر بودن ظرفیت دستگاه سانترال با انتخاب کارتهای ورودی شهری و خروجی خطوط

داخلی برای شما

۳- نمایش شماره شخص تماس گیرنده در صورت نصب کارت بر روی تلفن های مدیریتی پاناسونیک

۴- امکان محدودیت تماس خروجی بر روی داخلی مورد نظر

۵- امکان استفاده از تکنولوژی DECT تلفن همراه بیسیم

۶- امکان استفاده از اپراتور گوبا در صورت نصب کارت

۷- امکان اتصال به رایانه جهت مدیریت بهتر دستگاه

۸- امکان شنود تماس های ورودی و خروجی

۹- امکان استفاده از سیستم ثبت مکالمات

.

۰۱۱ ۳۳۳۶۵۵۴۳

.

https://t.me/PishrogostarPanasonic

.

mohandesi.pishrogostar@yahoo.com

.

مازندران – ساری – خیابان امیرمازندرانی – مجتمع سینا – واحد ۲۰