قابلیت ها :

۱- دارای ظرفیت حداکثر۹۶ ورودی خط شهری (۱۲۰ کانال با استفاده از کارت PRI)

و خروجی ۶۴ خط داخلی قابل افزایش تا ۱۶۰ داخلی در صورت استفاده از کارت MEC

۲- امکان متغیر بودن ظرفیت دستگاه سانترال با انتخاب کارتهای ورودی شهری وخروجی

خطوط داخلی برای شما

۳- نمایش شماره شخص تماس گیرنده در صورت نصب کارت بر روی تلفن های مدیریتی

 پاناسونیک

۴- امکان محدودیت تماس خروجی بر روی داخلی مورد نظر

۵- امکان استفاده از تکنولوژی DECT تلفن همراه بیسیم

۶- امکان استفاده از اپراتور گوبا در صورت نصب کارت

۷- امکان اتصال به رایانه جهت مدیریت بهتر دستگاه

۸- امکان شنود تماس های ورودی و خروجی

۹- امکان استفاده از سیستم ثبت مکالمات

.

۰۱۱ ۳۳۳۶۵۵۴۳

.

https://t.me/PishrogostarPanasonic

.

mohandesi.pishrogostar@yahoo.com

.

مازندران – ساری – خیابان امیرمازندرانی – مجتمع سینا – واحد ۲۰