تابلوی کنترل سکسیونر ، تجهیزی برای قطع و وصل سکسیونر های فشار متوسط از راه دور بدون حضور فیزیکی نیروی انسانی می باشد.از قابلیت های آن انعطاف در استفاده از بستر های اینترنت ، رادیو ، GSM ، استفاده از یک نرم افزار تحت وب ، به کار گیری قفل های ایمنی عملکرد تابلو در هنگام وصل ، امکان ثبت تصویر حرکت سکسیونر از طریق یک دوربین مدار بسته (بنا به خواسته ی مشتری) ، کنترل سکسیونر های بدون موتور با اضافه کردن مکانیزم بیرونی ، قابلیت تشخیص خطا و کارکرد سکشنالایزری و امکان به کار گیری در سیستم های SCADA می باشد.

.

۰۱۱ ۳۳۳۶۵۵۴۳

.

https://t.me/PishrogostarPanasonic

.

mohandesi.pishrogostar@yahoo.com

.

مازندران – ساری – خیابان امیرمازندرانی – مجتمع سینا – واحد ۲۰