قابلیت ها :

۱- دارای دفترچه تلفن

۲- نمایشگر ، Caller ID

۳- دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ ورودی

۴- قابلیت مشخص کردن ۹ شماره برای تماس سریع

.

۰۱۱ ۳۳۳۶۵۵۴۳

.

https://t.me/PishrogostarPanasonic

.

mohandesi.pishrogostar@yahoo.com

.

مازندران – ساری – خیابان امیرمازندرانی – مجتمع سینا – واحد ۲۰