وزارت نیرو : 

نفت ، گاز و پتروشیمی :

ارگان های دولتی : 

کارخانجات ، صنایع و شرکت ها :

بهداشتی و خدمات درمانی :

موسسات مالی و بانک ها :

مراکز آموزشی و دانشگاه ها :

مراکز تفریحی و سیاحتی :

کشاورزی و عمران :

.

۰۱۱ ۳۳۳۶۵۵۴۳

.

mohandesi_pishrogostar@yahoo.com

.

https://t.me/PishrogostarPanasonic

.

مازندران – ساری – خیابان امیرمازندرانی – مجتمع سینا – واحد ۱۹ و ۲۰